logo-nastic-vermell

ABONAMENTS #2AVOLTA 2023/2024

1.- PREUS DELS ABONAMENTS MODALITAT ADULT

ZONA DEL CAMPPREUS
Tribuna140 €
Preferent85 €
Gol Nord / Gol Sud65 €
Grada d’Animació Juvenil60 €

1.1.- Tots els menors de 0 a 8 anys (inclosos) tindran accés gratuït al Nou Estadi Costa Daurada, presentant el carnet de SIMPATITZANT, sense dret a ocupar seient. El carnet de simpatitzant s’haurà de sol·licitar de forma gratuïta prèvia acreditació de l’edat del menor (Presentant DNI o Llibre de Família).

2.- PREUS DELS ABONAMENTS MODALITAT +65 ANYS

ZONA DEL CAMP PREUS
Tribuna 200 €
Preferent 130 €
Gol Nord / Gol Sud 100€

S’haurà d’enviar per correu electrònic a administracio@gimnasticdetarragona.cat, una imatge del DNI (part de davant) a fi i efecte d’acreditar que es compleix amb l’edat per a estar inclòs en aquesta modalitat.

3.- PREUS DELS ABONAMENTS MODALITAT GRADA D'ANIMACIÓ

ZONA DEL CAMP PREU
Grada d’animació juvenil 60 €

S’haurà d’enviar per correu electrònic a administracio@gimnasticdetarragona.cat, una imatge del DNI (part de davant) a fi i efecte d’acreditar que es compleix amb l’edat per a estar inclòs en aquesta modalitat. (15 a 25 anys).