logo-nastic-vermell

CAMPANYA D'ABONAMENTS 2023/2024

1.- PREUS DELS ABONAMENTS

ZONA DEL CAMPPREUS
Tribuna240 €
Preferent160 €
Gol Nord / Gol Sud120€
Grada d’Animació Juvenil60€

*El seient queda reservat fins el 01/09. El dia 04/09 s’alliberarà el seient que no s’hagi renovat.

1.1.- Tots els menors de 0 a 8 anys (inclosos) tindran accés gratuït al Nou Estadi Costa Daurada, presentant el carnet de SIMPATITZANT, sense dret a ocupar seient. El carnet de simpatitzant s’haurà de sol·licitar de forma gratuïta prèvia acreditació de l’edat del menor (Presentant DNI o Llibre de Família).

2.- PROMOCIÓ TEMPORADA 2023-2024

2.1.- Tots els socis abonats de la temporada passada, la 2022-2023, que portin una nova alta, tindran el seu carnet 2023-2024 totalment de franc.

2.2.- Per beneficiar-se d’aquesta promoció, el soci nou haurà d’abonar-se a la mateixa zona del Nou Estadi Costa Daurada que el seu amic i/o familiar. Si s’abona a una zona  amb preu superior, el soci amb més antiguitat haurà d’assumir la diferència respecte el preu de renovació.

2.3.- Aquesta promoció no és acumulable a d’altres ofertes i/o descomptes de la campanya de socis 2023-2024.

3.- PREUS DE LES ENTRADES

ZONA DEL CAMP PREU
Tribuna 30 €
Preferent 20 €
Gol Nord / Sud 15 €
Visitant 20 €

4.- REQUISITS GRADA D’ANIMACIÓ JUVENIL

4.1.- Edat compresa entre els 15 i 25 anys.

4.2.- Els membres de les penyes oficials del Nàstic podran accedir a la grada d’animació juvenil, independentment de la seva edat, amb el requisit que tots els integrants s’abonin a la grada d’animació.

4.3.- Abonament personal i intransferible.

4.4.- Prohibits els insults i/o càntics ofensius, sempre respectant la normativa vigent de la Llei de l’Esport.

5.- CONDICIONS ESPECIALS DE RENOVACIÓ/ALTA D'ABONAMENTS

5.1.- Els socis que superin els 50 anys com abonats a l’entitat gaudiran del 50% en el preu de renovació (120 € / 80 € / 60 €)

5.2.- Els aturats, prèvia presentació del document acreditatiu podran gaudir del 50% de descompte a les graderies de PREFERENT o GOL (80 € – 60 €). En aquesta promoció, només es podran acollir a la zona de TRIBUNA els que renovin el seu abonament.

5.3.- Les persones amb Discapacitat, amb un grau del 33% o superior, podran gaudir d’un descompte especial del 50%, prèvia presentació del document que així ho demostri.  (120 € / 80 € / 60 €).

5.4.- Els socis amb 65 anys, o més, tindran preus reduïts en les diferents zones del Nou Estadi Costa Daurada. 200 € a TRIBUNA, 130 € a PREFERENT i 100 € a GOL.

5.5.- Pack familiar. Per aquesta promoció serà indispensable presentar el Llibre de Família o document que acrediti la unitat familiar. Taula de preus:

DESCOMPTE RENOVACIÓ
TRIBUNAPREFERENTGOL
1r membre240 €160 €120 €
2n membre*180 €120 €90 €
3r membre**60 €40 €30 €

*Al segon membre se li aplicarà un 25% de descompte respecte els preus inicials.

**A partir del 3r membre es continuarà aplicant el 75% de descompte respecte els preus inicials.

  • Tots els membres de la unitat familiar es podran acollir a la promoció per aquesta nova temporada 2023-2024. En el cas dels fills, la promoció estarà limitada als 25 anys.
  • Es permetrà escollir diferents zones del camp (Tribuna, Preferent i Gol) però en cap cas es podrà escollir una zona amb un preu superior en el segon membre i consecutius. És a dir, es poden escollir diferents zones mentre tinguin un preu d’abonament inferior a l’anterior membre.
  • Els carnets de la promoció familiar tindran un color diferent a la resta de d’abonats.
  • Aquesta promoció no es podrà acumular a d’altres ofertes per aquest nou curs esportiu.

6.- CONDICIONS DE PAGAMENT

6.1.- ANUAL:

  • En efectiu o targeta a les nostres oficines del Nou Estadi Costa Daurada en el moment de la renovació/alta de l’abonament.
  • Càrrec bancari: prèvia presentació i signatura de la corresponent autorització bancària.
  • Online: a través de la pàgina web oficial del Gimnàstic de Tarragona es podrà dur a terme la renovació/alta de l’abonament. (Les renovacions estaran disponibles fins a l’inici de la competició).
 

6.2.- TERMINIS:

a) Mitjançant càrrec bancari (prèvia presentació i signatura de la corresponent autorització bancària).

  • 1r Termini: 11/07/2023 (50%)
  • 2n Termini: 15/11/2023 (50%)

 

b) Mitjançant pagament en efectiu del primer termini i, obligatòriament, el segon venciment amb càrrec bancari (prèvia presentació i signatura de la corresponent autorització bancària).

  • 2n Termini: 15/11/2023 (50%) Rebut bancari.