logo-nastic-vermell

CAMPANYA D'ABONAMENTS #2AVOLTA 2023/2024

1.- PREUS DELS ABONAMENTS

ZONA DEL CAMPPREUS
Tribuna140 €
Preferent85 €
Gol Nord / Gol Sud65€
Grada d’Animació Juvenil60€

1.1.- Tots els menors de 0 a 8 anys (inclosos) tindran accés gratuït al Nou Estadi Costa Daurada, presentant el carnet de SIMPATITZANT, sense dret a ocupar seient. El carnet de simpatitzant s’haurà de sol·licitar de forma gratuïta prèvia acreditació de l’edat del menor (Presentant DNI o Llibre de Família).

2.- PREUS DE LES ENTRADES

ZONA DEL CAMP PREU
Tribuna 30 €
Preferent 20 €
Gol Nord / Sud 15 €
Visitant 20 €

3.- REQUISITS GRADA D’ANIMACIÓ JUVENIL

3.1.- Edat compresa entre els 15 i 25 anys.

3.2.- Els membres de les penyes oficials del Nàstic podran accedir a la grada d’animació juvenil, independentment de la seva edat, amb el requisit que tots els integrants s’abonin a la grada d’animació.

3.3.- Abonament personal i intransferible.

3.4.- Prohibits els insults i/o càntics ofensius, sempre respectant la normativa vigent de la Llei de l’Esport.

4.- CONDICIONS ESPECIALS ALTA D'ABONAMENTS #2AVOLTA

4.1.- Els aturats, prèvia presentació del document acreditatiu podran gaudir del 50% de descompte a les graderies de PREFERENT o GOL (42,50 € – 32,50 €).

4.2.- Les persones amb Discapacitat, amb un grau del 33% o superior, podran gaudir d’un descompte especial del 50%, prèvia presentació del document que així ho demostri.  (70 € / 42,50 € / 32,50 €).

4.4.- Els socis amb 65 anys, o més, tindran preus reduïts en les diferents zones del Nou Estadi Costa Daurada. 100 € a TRIBUNA, 70 € a PREFERENT i 50 € a GOL.

4.5.- Pack familiar. Per aquesta promoció serà indispensable presentar el Llibre de Família o document que acrediti la unitat familiar. Taula de preus:

DESCOMPTE RENOVACIÓ
TRIBUNAPREFERENTGOL
1r membre140 €85 €65 €
2n membre*105 €63,75 €48,75 €
3r membre**35 €21,25 €16,25 €

*Al segon membre se li aplicarà un 25% de descompte respecte els preus inicials.

**A partir del 3r membre es continuarà aplicant el 75% de descompte respecte els preus inicials.

  • Tots els membres de la unitat familiar es podran acollir a la promoció. En el cas dels fills, la promoció estarà limitada als 25 anys.
  • Es permetrà escollir diferents zones del camp (Tribuna, Preferent i Gol) però en cap cas es podrà escollir una zona amb un preu superior en el segon membre i consecutius. És a dir, es poden escollir diferents zones mentre tinguin un preu d’abonament inferior a l’anterior membre.
  • Els carnets de la promoció familiar tindran un color diferent a la resta de d’abonats.
  • Aquesta promoció no es podrà acumular a d’altres ofertes per aquest curs esportiu.

5.- CONDICIONS DE PAGAMENT

5.1.- ANUAL:

  • En efectiu o targeta al punt d’atenció al soci de la botiga del Nou Estadi Costa Daurada en el moment de l’alta de l’abonament.
  • Online: a través de la pàgina web oficial del Gimnàstic de Tarragona es podrà dur a terme l’alta de l’abonament.