logo-nastic-vermell

FAQS

Per poder fer un duplicat del carnet de soci heu de venir a les nostres oficines (de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 i de 16.00 a 19.00 h), presentant algun document que us identifiqui com a titular del carnet. (En cas de robatori de tota la documentació s’haurà de presentar la corresponent denúncia policial). El primer duplicat per pèrdua serà gratuït, a partir del segon duplicat, aquest tindrà un cost de 3€.

Es pot realitzar de manera gratuïta, un canvi de localitat (canvi de seient) dins de la mateixa zona del camp (els següents canvis tindran un cost de 3€ cada cop). Si es canvia de zona, s’haurà d’abonar íntegrament i en el moment de fer el canvi la diferència de quota d’una zona a l’altra. Aquest tràmit s’ha de fer a les oficines del club (de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 i de 16.00 a 19.00).

Carnet gratuït per a infants de 0 a 8 anys (inclosos). Serveix per accedir a qualsevol zona de l’estadi acompanyat d’un adult. Aquest tipus de carnet NO té seient assignat. És necessari presentar un document que acrediti la data de naixement del nen/a. Aquest tràmit s’ha de fer a les oficines del club (de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 i de 16.00 a 19.00).