gimnastic-banner-the-beat-challenge

Assemblea de Socis 2021 del Club Gimnàstic

Aprovats els deu punts per unanimitat

Després d’un any d’impàs pel Covid-19,  la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona ha estat el lloc per acollir l’Assemblea anual dels socis del Club grana.

El president del Club Gimnàstic de Tarragona, Josep Maria Andreu, i el vicepresident, Josep Francesc Ferrer, han estat els encarregats de fer el balanç social i econòmic de l’última temporada. Mentre que tots els delegats de les vuit seccions han explicat els resultats aconseguits pels esportistes que vesteixen la samarreta del Gimnàstic.

El balanç econòmic presentat de la temporada 2019–2020 ha estat negatiu. L’exercici va tancar amb 13.500 € en vermell, mentre que el volum de negoci va tenir uns ingressos de 874.000 € i unes despeses de 887.500 €. Mentre que el balanç presentat de la temporada 2020–2021 ha estat positiu. L’exercici va tancar amb 3.500 € de superàvil, mentre que el volum de negoci va tenir uns ingressos de 800.500 € i unes despeses de 797.000 €.

Per a la present temporada, la 2021-2022, el pressupost establert ascendeix a un total de 25.100 €, el resultat en positiu previst al tancament de la temporada, amb uns ingressos de 920.000 € i unes despeses de 895.000 €.

El president Josep Maria Andreu ha volgut agrair un any més la tasca desenvolupada per la Junta Directiva, així com els col·laboradors, els esportistes i els socis que continuen fent més gran a l’entitat després de dos anys molt difícils pel COVID-19. A més de destacar que el Club Gimnàstic de Tarragona ha passat a ser una entitat d’utilitat pública i comentar el present i futur immediat previst del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 34.

En aquesta edició de l’Assemblea, cal destacar el canvi de vocal a vicepresidenta de Maria Teresa Fuster, que ha agraït aquesta oportunitat davant dels assistents marcant el reptes i objectius de l’entitat per aquests propers cursos. A més de la incorporació de tres nous vocals a la Junta Directiva i un canvi en la delegació de secció. Els socis Xavi Artal, Natàlia Miquel i Jordi Giménez s’uneixen a la directiva grana. Mentre que Francisco Montes ha rellevat a Enric Verdejo com la responsable del tennis taula.

Els temes aprovats en l’Ordre del Dia han estat:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Lectura de les memòries esportives de les seccions de la temporada 2019-2020.
  3. Lectura de les memòries esportives de les seccions de la temporada 2020-2021.
  4. Lectura i aprovació, si s’escau, del balanç de l’exercici 2019-2020.
  5. Lectura i aprovació, si s’escau, del balanç de l’exercici 2020-2021.
  6. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2021-2022.
  7. Informe del President
  8. Informe situació PMU 34, opcions del Club envers les parcel·les a adjudicar. Autorització, si s’escau, per a la transmissió parcial o total de les referides parcel·les; facultar a la Junta Directiva per a determinar el procediment de transmissió i atorgament de poders.
  9. Dimissió i nomenament de membres de la Junta Directiva.
  10. Torn obert de paraules.
gimnastic-ucrania