gimnastic-banner-the-beat-challenge

Assemblea de Socis 2022 del Club Gimnàstic

Aprovats els vuit punts de l’Ordre del Dia

La sala de premsa del Nou Estadi Costa Daurada ha estat el lloc escollit per acollir l’Assemblea anual dels socis del Club grana. En aquesta edició, hi ha participat més de 20 socis, juntament amb els membres de la Junta.

El president del Club Gimnàstic de Tarragona, Josep Maria Andreu, i la vicepresidenta, Bito Fuster, han estat els encarregats de fer el balanç social i econòmic de l’última temporada.

El balanç econòmic presentat de la temporada 2021–2022 ha estat positiu. L’exercici va tancar amb 4.016,25 € de superàvit, mentre que el volum de negoci va tenir uns ingressos de 1.023.087,58 € i unes despeses d’ 1.019.071,33 €.

Per a la present temporada, la 2022-2023, el pressupost establert ascendeix a un total de 2.503,57 €, el resultat en positiu previst al tancament de la temporada, amb uns ingressos de 954.395,13 € i unes despeses de 951.895,56 €.

El president Josep Maria Andreu ha volgut agrair un any més la tasca desenvolupada per la Junta Directiva, així com els col·laboradors, entrenadors, esportistes i socis que continuen esforçant-se amb treball i resultats en fer créixer a totes les seccions i, en definitiva, a tot el Club Gimnàstic de Tarragona.

Els temes aprovats en l’Ordre del Dia han estat:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, del balanç de l’exercici 2021-2022.
  3. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2022-2023.
  4. Lectura de les memòries esportives de les seccions de la temporada 2021-2022
  5. Informe del President
  6. Informe situació PMU 34, opcions del Club envers les parcel·les a adjudicar. Autorització, si de cas, per a la transmissió parcial o total de les referides parcel·les i/o drets urbanístics; facultar a la Junta Directiva per a determinar el procediment de transmissió i atorgament de poders.
  7. Comunicació de les variacions dels membres de la Junta Directiva.
  8. Torn obert de paraules.
gimnastic-ucrania