gimnastic-banner-the-beat-challenge

Assemblea general de socis 2018 del Club Gimnàstic de Tarragona

El Club Gimnàstic de Tarragona realitzarà l’Assemblea general aquest proper dilluns 26 de novembre de 2018, a les 19:30 h en primera convocatòria, i a les 20:00 h en segona, al Saló d’Actes de la Cambra de Comerç de Tarragona, c/ Pau Casals nº 17 de Tarragona i que es desenvoluparà amb un total de vuit punts en l’Ordre del Dia.

El Club Gimnàstic de Tarragona realitzarà l’Assemblea general aquest proper dilluns 26 de novembre de 2018, a les 19:30 h en primera convocatòria, i a les 20:00 h en segona, al Saló d’Actes de la Cambra de Comerç de Tarragona, c/ Pau Casals nº 17 de Tarragona i que es desenvoluparà amb un total de vuit punts en l’Ordre del Dia.

El Club Gimnàstic de Tarragona tancarà el curs esportiu, econòmic i social 2018 de totes les seves seccions davant els socis del club poliesportiu degà entre els clubs de l’esport nacional.

Els temes programats en l’Ordre del Dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Lectura memòries esportives de les seccions de la temporada 2017-2018 a càrrec dels delegats de les Seccions.
  3. Lectura i aprovació, si s’escau, del balanç de l’exercici 2017-2018.
  4. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2018-2019.
  5. Refosa dels Estatuts Socials.
  6. Sol·licitud de declaració d’utilitat publica.
  7. Nomenament de la Junta Directiva
  8. Torn obert de paraules.
gimnastic-ucrania