gimnastic-banner-the-beat-challenge

Assemblea General de socis 2023 del Club Gimnàstic de Tarragona

El dimarts 21 de novembre

El Club Gimnàstic de Tarragona realitzarà l’Assemblea General de socis el proper dimarts 21 de novembre de 2023 a les 19:30 h en primera convocatòria, i a les 20:00 h en segona, a la Sala de Premsa del Nou Estadi Costa Daurada, ubicada a Tarragona, Partida Budallera, s/n, i que es desenvoluparà amb un total de nou punts en l’Ordre del Dia.

El Club Gimnàstic de Tarragona tancarà el curs esportiu, econòmic i social 2023 de totes les seves seccions davant els socis del club grana.

Els punts previstos en l’Ordre del Dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, del balanç de l’exercici 2022-2023.
  3. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2023-2024.
  4. Lectura de les memòries esportives de les seccions de la temporada 2022-2023.
  5. Informe del President.
  6. Informe situació PMU 34.
  7. Aprovació subscripció de Contracte de Crèdit amb GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, SAD i atorgament de facultats per la seva subscripció.
  8. Comunicació de les variacions dels membres de la Junta Directiva.
  9. Torn obert de paraules.
gimnastic-ucrania