Avís Legal

Objecte i acceptació

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web GIMNASTICDETARRAGONA.CAT.

Aquesta pàgina presta serveis l’objectiu primordial és permetre el contacte entre els usuaris i el responsable d’aquesta tant si és per posar-se en contacte amb nosaltres, respondre a la seva sol·licitud, gestionar les seves peticions, exercitar els seus drets com demanar pressupostos o tramitar la seva comanda.

Al navegar per GIMNASTICDETARRAGONA.CAT se li atribueix la condició de ‘Usuari Web’. Això implica l’acceptació plena, i sense reserves, de les disposicions que incloem en aquest Avís Legal.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte en la navegació per GIMNASTICDETARRAGONA.CAT de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant Gimnàstic de Tarragona, SAD, i davant de tercers, dels danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Titularitat de la pàgina web i identificació de l'prestador de serveis de la Societat de la Informació

Amb la finalitat de donar compliment a el principi d’Informació General exigit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), informem a l’usuari web que el present lloc web pertany a:
Titularitat: Gimnàstic de Tarragona, SAD
CIF: A43685213
Dades Registrals: Registro Mercantil de
Tarragona.
Tomo 1.787. Folio 70.
Hoja T-24.821.
Direcció: Barri de l’Ermita, s/n.
Partida Budallera.
43007 – TARRAGONA
Correu electrònic: administracio@
gimnasticdetarragona.cat
Telèfon: 977 244 125
Hosting: Mediapro Cloud S.L.

Amb la finalitat de donar compliment a el principi d’Informació General exigit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), informem a l’usuari web que el present lloc web pertany a:

Titularitat:

Gimnàstic de Tarragona, SAD

CIF:

A43685213

Dades Registrals:

Registro Mercantil de Tarragona. Tomo 1.787. Folio 70. Hoja T-24.821.

Direcció:

Barri de l’Ermita, s/n. Partida Budallera. 43007 – TARRAGONA

Correu electrònic:

administracio@gimnasticdetarragona.cat

Telèfon:

977 244 125

Hosting:

Mediapro Cloud S.L.

Condicions generals d'accés i utilització

Aquesta pàgina és d’accés lliure i gratuït.

Els majors de 14 anys poden facilitar les seves dades personals mitjançant els formularis previstos en aquesta pàgina web. Els menors d’aquesta edat, o les persones que hagin estat incapacitades legalment, hauran de comptar amb l’autorització d’aquells que ostentin la representació legal. Quan la cessió de dades personals vagi vinculada a un negoci jurídic que per celebrar-requereixi una edat superior als 14 anys, s’haurà de comptar sempre amb l’autorització de qui ostenti la representació legal.

Regles i prohibicions d'ús per a usuaris de GIMNASTICDETARRAGONA.CAT

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades que comuniqui i serà responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

De la mateixa manera, es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts, així com a no emprar-los per:

• Difondre continguts de tipus: delictiu, violent, pornogràfic, racista, xenòfob, ofensiu, d’apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei i l’ordre públic.
• Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de Gimnàstic de Tarragona, SAD o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis.
• Intentar accedir a àrees restringides dels sistemes informàtics de Gimnàstic de Tarragona, SAD o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
• Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de Gimnàstic de Tarragona, SAD o de tercers.
• Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
• Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
• Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit

Si qualsevol usuari considera que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de l’ús de qualsevol contingut o de la realització d’activitats en GIMNASTICDETARRAGONA.CAT, haurà de comunicar al més aviat possible a

Gimnàstic de Tarragona, SAD, identificant-se degudament, especificant el fet o circumstància que consideri que incorre en il·licitud i declarant la seva responsabilitat en relació a l’exactitud de la informació proporcionada en la notificació.

Política de Privacitat

L’usuari pot consultar la nostra Política de Privacitat

Política de Cookies

L’usuari pot consultar la nostra Política de Cookies

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions entre l’usuari i Gimnàstic de Tarragona, SAD es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través dels formularis de què l’usuari disposa per a tal fi en la pròpia pàgina web, el correu postal o mitjançant correu electrònic.

En cas d’optar per les dues últimes vies, l’usuari disposa de les següents dades de contacte:

• Correu postal: Gimnàstic de Tarragona, SAD – Barri de l’Ermita, s / n. Partida Budallera. 43007 – TARRAGONA
• Enviament per correu electrònic a la següent adreça: administracio@gimnasticdetarragona.cat 

Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual

Tot contingut de la pàgina web sigui text, imatge o contingut, així com el disseny gràfic i el codi font, constitueixen una obra que pertany a Gimnàstic de Tarragona, SAD sense que es pugui entendre que hi ha cap cessió cap a l’usuari més enllà del que estrictament necessari per a l’ús de la pàgina web.

Es permet la còpia privada quan els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes. Tampoc es permet cap tipus d’explotació d’aquests.

Així mateix, tota marca, nom comercial, logotip o signe distintiu que apareix a la pàgina web és propietat de Gimnàstic de Tarragona, SAD o pertany a alguna empresa col·laboradora que ens ha permès el seu ús exprés. En cap cas es pot entendre que l’ús o accés a la pàgina web suposa cap dret sobre aquests per part de l’usuari.

Queda prohibida la reproducció, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts de la pàgina web, així com qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per Gimnàstic de Tarragona, SAD sense citar la font de l’contingut i respectar la integritat de l’contingut. En cas d’incompliment, Gimnàstic de Tarragona, SAD procedirà a adoptar les mesures legals que disposi a aquest efecte.

Exempció de responsabilitat i modificació de el present Avís Legal.

La pàgina web GIMNASTICDETARRAGONA.CAT, mitjançant l’empresa de hosting, utilitza tècniques de seguretat com ara tallafocs, controls d’accés i mecanismes criptogràfics per tal d’evitar l’accés no autoritzat a les dades, així com garantir la confidencialitat d’aquestes.

La informació que es difon en aquesta pàgina web es fa única i exclusivament a títol informatiu. Gimnàstic de Tarragona, SAD es reserva el dret d’eliminar o suspendre la seva difusió, total o parcialment. Igualment es reserva el dret a modificar l’estructura i contingut d’aquesta pàgina sense avís previ, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.

Gimnàstic de Tarragona, SAD no respondrà dels danys o perjudicis causats per decisions preses en base a la informació difosa, ni d’inexactituds, omissions o errors continguts en el mateix, així com dels problemes que s’originen per l’ús d’aquesta pàgina web. Tampoc respondrem d’aquells danys o perjudicis en el programari o maquinari de l’usuari que es derivin de l’accés a aquesta pàgina web.

Gimnàstic de Tarragona, SAD es reserva el dret a modificar el present avís legal unilateralment i sense preavís en els termes i condicions que estimi convenient amb l’única obligació d’informar l’usuari de les modificacions efectuades a través de GIMNASTICDETARRAGONA.CAT.

Nul·litat parcial

Si alguna clàusula de el present document fos declarada nul·la i sense efecte, la resta de termes i condicions romandran en vigor sense veure afectats per aquesta declaració de nul·litat.

Llei aplicable i tribunals competents

La present pàgina web està sotmesa alque estableix la legislació espanyola i la normativa europea aplicable.

En cas de presentar controvèrsies entre l’usuari i Gimnàstic de Tarragona, SAD se sotmetrà a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols de la província de Tarragona.

En cas que la controvèrsia sigui amb un consumidor final primaran els seus drets, tal com li reconeix la legislació vigent en matèria de consum, de manera que podrà triar presentar una reclamació per fer valer els seus drets en relació amb el present Avís Legal davant el jutge o el tribunal que correspongui al seu domicili.

Versió: 1.0
Data: desembre 2020