gimnastic-banner-the-beat-challenge

Club Gimnàstic – Convocatòria d’Assemblea Ordinària de Socis

Es convoca als socis de l’entitat a l’Assemblea general que es celebrarà el dia 14 de desembre de 2016 a les 19:30h. en primera convocatòria i a les 20:00h. en segona al Saló d’Actes de la Cambra de Comerç de Tarragona, c/ Pau Casals nº 17 de Tarragona.

Es convoca als socis de l’entitat a l’Assemblea General que es celebrarà el dia 14 de desembre de 2016 a les 19:30h. en primera convocatòria i a les 20:00h. en segona al Saló d’Actes de la Cambra de Comerç de Tarragona, c/ Pau Casals nº 17 de Tarragona i que es desenvoluparà amb el següent Ordre del Dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Lectura memòries esportives de les seccions del Club de la temporada 2015-2016 a càrrec dels delegats de les Seccions.
  3. Lectura i aprovació, si s’escau, del balanç de l’exercici 2015-2016.
  4. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost del Club per a l’exercici 2016-2017.
  5. Modificació dels Estatuts Socials.
  6. Situació patrimonial PMU 34. Apoderaments especials.
  7. Torn obert de paraules.
gimnastic-ucrania