logo-nastic-vermell

COMPLIANCE OFFICER

El Gimnàstic de Tarragona ha nomenat al Sr. Javier Balañá de Eguía per al càrrec d’oficial de compliment.

L’encarregat de l’Òrgan de Compliment Normatiu té les funcions de supervisió, vigilància i control del funcionament i execució del model de prevenció implantat, així com del compliment normatiu de la SAD.

Així mateix, és l’encarregat de gestionar el canal ètic o de denúncia i el fitxer corresponent de tractament de dades de caràcter personal, vetllant per l’anonimat del denunciant i instruint els procediments disciplinaris que s’incoïn en virtut d’incompliments.

Canal ètic

El Canal de Denúncia està reservat a l’àmbit referit a comportaments, fets, accions o omissions, que puguin constituir violacions tant del Manual com de les normes internes de la Societat, del Codi de Conducta o de la legislació vigent.

Si creus que per qualsevol jugador, tècnic, treballador o col·laborador del Nàstic s’està cometent alguna infracció o incomplint la normativa aplicable, o tens qualsevol dubte normativa sobre el que has o no has de fer, contacta amb l’Òrgan de Compliment Normatiu. Nàstic agraeix la col·laboració d’aquelles persones que decideixen posar en el seu coneixement fets dubtosos i mai prendrà represàlies contra l’informant per tals comunicacions. Ben al contrari, la teva comunicació ajuda a l’entitat a conèixer i plantejar-se la necessitat de més accions informatives i formatives.

La detecció de riscos o la denúncia de qualsevol incompliment o sospita d’això, es canalitzarà a través de l’adreça de correu electrònic compliance@gimnasticdetarragona.cat, via telefònica (977.215.103), presencialment o entregant un sobre tancat a l’atenció de l’encarregat l’Òrgan de Compliment Normatiu.