gimnastic-banner-the-beat-challenge

Convocatòria Assemblea de Socis i Sòcies del Club Gimnàstic

Es convoca als socis de l’entitat a l’assemblea general que es celebrarà el dia 27 de novembre de 2013 a les 19:30 h. en primera convocatòria i a les 20 h. en segona al Saló d’Actes de la Cambra de Comerç de Tarragona, c/ Pau Casals nº 17 de Tarragona i que es desenvoluparà amb el següent

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació, si s'escau de l'acta de l’assemblea anterior.

Lectura memòries esportives de les seccions del Club de la  temporada 2012-2013.

Lectura i aprovació, si s’escau, del balanç de l’exercici 2012-2013

Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost del Club per a l’exercici 2013-2014

Altes i Baixes Delegats Junta Directiva

Modificació de l’article 3 dels estatuts del Club on es fa constar l’activitat principal i l’alta de las noves seccions de patinatge de velocitat i patinatge artístic.

Informe del president, presentació del projecte de cooperació del PMU 34 on s’ubiquen les instal·lacions del Club, i autorització al President per a representar al Club el l’esmentat projecte.

Torn obert de paraules

Jordi Lloret García

Secretari de la Junta Directiva del Club Gimnàstic de Tarragona

IMPORTANT: No confondre l'Assemblea de socis del Club Gimnàstic (que fa referència a les seccions) amb la Junta General d'Acccionistes del futbol (que es celebrarà el 19 de desembre al Palau de Congressos).

gimnastic-ucrania