gimnastic-banner-the-beat-challenge

Junta General d’Accionistes 2015-2016

Aquest vespre s’ha celebrat la Junta General d'Accionistes Ordinària i Extraordinària del Gimnàstic de Tarragona, SAD. Amb una representació del 75% del capital de la societat present a la Sala Eutyches, la Junta 2015-2016 s’ha iniciat poc després de les 20 hores i s’ha allargat fins passats els dos quarts de deu.

Aquest vespre s’ha celebrat la Junta General d’Accionistes Ordinària i Extraordinària del Gimnàstic de Tarragona, SAD. Amb una representació del 75% del capital de la societat present a la Sala Eutyches, la Junta 2015-2016 s’ha iniciat poc després de les 20 hores i s’ha allargat fins passats dos quarts de deu de la nit.

La introducció de la Junta ha estat realitzada pel President del Consell, el Sr. Josep Maria Andreu, fent una valoració de la situació i les millores socials, econòmiques i esportives que s’han donat en el passat curs esportiu. El president grana també ha anunciat que està previst que el Nàstic tingui una mini ciutat esportiva als terrenys de Camp Clar per tal de millorar els serveis i l’espai del primer equip i el futbol base.

Posteriorment el director general, Lluís Fàbregas, ha presentat el tancament-balanç i el compte d’explotació de l’exercici 2015/2016. S’ha anunciat un benefici d’ 1.674.156 euros, una xifra rècord. Posteriorment, s’ha presentat el pressupost per la present temporada 2016/2017. Dintre del repte d’eixugar el deute existent a la SAE, la xifra actual es troba situada en els 4.417.457 euros; i al juny de 2017 s’espera que sigui de 3.252.921€. En dos anys la previsió és que s’elimini completament el deute. D’altra banda, Lluís Fàbregas, ha afegit que “el deute amb Hisenda i la Seguretat Social ara mateix és de zero”.

Dintre del 4t punt, el de Precs i preguntes, el Consell d’Administració ha respost les preguntes de tres accionistes assistents que, respectivament, han plantejat les seves preguntes i precs. Els punts de l’Ordre del Dia –detallats a continuació- han estat tots aprovats per unanimitat. La Junta ha durat uns 90 minuts aproximadament i abans de la finalització s’ha procedit a la lectura i aprovació de l’acta de la Junta, el cinquè punt.

Cal destacar els clauers de plata entregats a Josep Grau i Fèlix Adserias, amb més de 50 anys ininterrompudament com a socis nastiquers. El president Josep Maria Andreu i el vicepresident del Club, Josep Francesc Ferrer, han estat els encarregats d’entregar les insígnies que tradicionalment es concedeixen als socis més veterans.

Els punts de l’Ordre del Dia aprovats per unanimitat han estat:

1.- Examen i si s’escau, aprovació de l’Informe de Gestió i dels Comptes Anuals auditats, així com de la gestió del Consell d’Administració i de l’aplicació del resultat corresponent a l’exercici de 2015/2016.

2.- Presentació i aprovació si s’escau, del pressupost per a l’exercici social 2016/2017.

3.- Facultar a l’Òrgan d’Administració perquè acordi en una o diverses vegades l’augment del capital social, fins 1.500.000€ a l’empara de l’article 297.1b) de la Llei de Societats de Capital.

4.- Precs i preguntes.

5.- Lectura i aprovació de l’acta de la Junta.

gimnastic-ucrania