gimnastic-banner-the-beat-challenge

Junta General Ordinària del Gimnàstic de Tarragona, SAD

El Consell d’Administració del Gimnàstic de Tarragona SAD convoca a tots els accionistes de l’entitat grana a la Junta General Ordinària i Extraordinària del 2014. La junta tindrà lloc aquest dijous dia 18 de desembre, a les 20.00 hores, a la sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona.

 

L’Ordre del dia està composta pels següents punts:

1.- Examen i, si s’escau, aprovació de l'Informe de Gestió i dels Comptes Anuals auditats, així com de la gestió del Consell d'Administració i de l’aplicació del resultat corresponent a l’exercici de 2013/2014.

2.- Presentació i aprovació si s’escau, del pressupost per a l’exercici social 2014/2015.

3.- Creació de la pàgina web corporativa. Modificació de l’article 15 dels Estatuts Socials. “Convocatòria de la Junta”, si s’escau.

4.- Refondre els Estatuts Socials. Aprovació dels mateixos.

5.- Precs i preguntes.

6.- Lectura i aprovació de l’acta de la Junta.

 

El Consell d’Administració del Nàstic anima a que tots els accionistes de l’entitat hi puguin assistir. Per assistir a la Junta general serà necessari presentar el DNI i la targeta d’assistència, que es pot obtenir a les oficines de la Societat. En el cas de persones jurídiques, el seu representant haurà d’aportar els poders que l’acreditin. Per les delegacions de vot s’haurà d’aportar còpia del DNI del delegant.

gimnastic-ucrania