gimnastic-banner-the-beat-challenge

La Junta General d’Accionistes 2018 es celebrarà el 30 d’octubre

Convocatòria per als Srs. Accionistes del Gimnàstic de Tarragona, SAD

El Consell d’Administració del Gimnàstic de Tarragona, SAD informa que la Junta General Ordinària es celebrarà el 30 d’octubre de 2018 a les 19.30 hores, a la Sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona, en primera convocatòria i si, escau, l’endemà a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria.

Convocatòria JGA 2018

 

gimnastic-ucrania