gimnastic-banner-the-beat-challenge

La Junta General d’Accionistes 2020 es celebrarà el 15 de desembre

Es convoca a tots els accionistes del Gimnàstic de Tarragona, SAD

El Consell d’Administració del Gimnàstic de Tarragona, SAD informa que la Junta General Ordinària es celebrarà el 15 de desembre de 2020 a les 19 hores, al domicili social de la SAE, Partida Budallera s/n, en primera convocatòria i si, escau, l’endemà a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria.

En aquesta edició, ateses les actuals circumstàncies socials i sanitàries amb el propòsit de salvaguardar els interessos generals, l’assistència a la Junta General també s’oferirà de mode telemàtic, permetent així la connexió en temps real.

Tots els accionistes interessats en assistir a la Junta General d’Accionistes 2020, ja sigui presencial o telemàticament, poden consultar tota la informació aquí.

*NOTA INFORMATIVA: El Consell d’Administració informa als Srs. accionistes que la Junta General es celebrarà en primera convocatòria.

gimnastic-ucrania