gimnastic-banner-the-beat-challenge

Localitats al Nou Estadi per a persones amb mobilitat reduïda

En resposta a les informacions aparegudes recent a les xarxes socials en relació a l’accés a l’estadi per a persones amb mobilitat reduïda el Gimnàstic de Tarragona, SAD vol expressar el següent.

1) El Nàstic és un club compromès i sensible amb els col·lectius de persones amb mobilitat reduïda. De fet, treballem activament amb col·lectius com per exemple Festa per a Tothom, que ha assistit a partits del Nàstic en diverses ocasions.

2) El Nou Estadi disposa actualment de dues zones habilitades per a persones amb mobilitat reduïda. Una zona a la grada de Tribuna i una zona a la grada de Preferent Baixa.  

3) El Nou Estadi és de titularitat municipal de manera que el responsable màxim de la instal·lació no és el Nàstic de Tarragona.

4) Des de la SAD del Nàstic s’ha fet una important inversió, tenint en compte la no titularitat de la instal·lació, per adaptar el Nou Estadi per a l’accés de persones amb mobilitat reduïda.

5) A la Tribuna de l’Estadi es va habilitar un llotja especial per a persones amb mobilitat reduïda i els seus acompanyats. Aquesta llotja, el doble de gran que les altres, no es posa a la venta en cap cas, com si es fa a amb la resta de llotges, reservant-se per a ús exclusiu de les persones amb mobilitat reduïda.

6) El Consell d’Administració del Gimnàstic de Tarragona SAD és conscient de les possibilitats de millora en els accessos i serveis per a les persones amb mobilitat reduïda i es compromet a treballar per a aconseguir una millora en aquest sentit recordant, però, que el Nàstic no és el titular de la instal·lació. 

gimnastic-ucrania