logo-nastic-vermell

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, SOCIETAT ANÒNIMA ESPORTIVA

És una entitat dotada de personalitat jurídica pròpia, domiciliada a Tarragona, Partida de la Budallera, Barri de l’Ermita de la Salut, s/n i CIF A – 43685213, telèfon 977 215 103 i correu electrònic administracio@gimnasticdetarragona.cat. Inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona amb el CIF A – 43685213, Tomo 1787, Folio 70, Sección 8a, Hoja T-24821, inscripción 1ª.

EQUIPS DE FÚTBOL DEL GIMNÀSTIC DE TARRAGONA

NÀSTIC DE TARRAGONA – PRIMERA FEDERACIÓN (GRUP ll)

NÀSTIC GENUINE – LALIGA GENUINE SANTANDER

GIMNÀSTIC TARRAGONA, JUVENIL “A” – LLIGA NACIONAL (GRUP 7)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, JUVENIL “B” – LLIGA PREFERENT JUVENIL (GRUP 4)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, JUVENIL “C” – JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 10)

GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, JUVENIL “D” – JUVENIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 12)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, CADET “A” – DIVISIÓ HONOR CADET (GRUP 1)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, CADET “B” – PREFERENT CADET (GRUP 4)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, CADET “C” – CADET PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 13)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, CADET “D” – CADET SEGONA DIVISIÓ (GRUP 17)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, CADET “E” – CADET SEGONA DIVISIÓ (GRUP 16)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, INFANTIL “A” – DIVISIÓ HONOR INFANTIL (GRUP 1)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, INFANTIL “B” – INFANTIL PREFERENT (GRUP 4)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, INFANTIL “C” – INFANTIL PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 16)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, INFANTIL “D” – INFANTIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 15)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, INFANTIL “E” – INFANTIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 20)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, INFANTIL “F” – INFANTIL SEGONA DIVISIÓ (GRUP 19)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 12 “A” – PREFERENT (GRUP 4)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 12 “B” – PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 13)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 12 “C” – PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 12)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 12 “D” – SEGONA DIVISIÓ (GRUP 26)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 11 “A” – PREFERENT (GRUP 4)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 11 “B” – PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 11)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 11 “C” – SEGONA DIVISIÓ (GRUP 30)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 10 “A” – PREFERENT (GRUP 4)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 10 “B” – PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 16)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 10 “C” – PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 15)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 10 “D” – SEGONA DIVISIÓ (GRUP 36)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 10 “E” – SEGONA DIVISIÓ (GRUP 37)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 9 “A” – PREFERENT (GRUP 4)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 9 “B” – PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 13)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 9 “C” – PRIMERA DIVISIÓ (GRUP 12)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 8 “A” – S8 (GRUP 28)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 8 “B” – S8 (GRUP 29)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 8 “C” – S8 (GRUP 27)

GIMNÀSTIC TARRAGONA, SUB 7 “A” – S7 (GRUP 16)

BABIES “A” – BABIE CAMBRILS

BABIES “B” – CET

 

El nombre de menors d’edat amb llicència al servei del Club en els seus diferents nivells i seccions esportives és de 558 menors.

FUNCIONS DESENVOLUPADES PER LA SAE

1) La participació en competicions esportives oficials de caràcter amateur i professional de la modalitat esportiva de futbol.

2) La promoció i desenvolupament d’activitats d’una o diverses modalitats esportives, així com d’altres activitats relacionades o derivades de la pràctica com ara publicitat, màrqueting, marques i organització d’espectacles.

3) L’explotació i comercialització d’espectacles esportius, productes i drets de tota mena relacionats o vinculats amb la modalitat esportiva, l’equip professional i els mitjans de l’equip.

4) Foment i defensa del nom de la ciutat de l’equip en el Futbol Nacional.

NORMATIVA APLICABLE

Normativa comptable

Normativa esportiva

· Codi ètic (pdf)

· Estatuts Socials del GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, SAE (pdf)

· Estatuts i reglament de la Lliga de Futbol Professional *

· Normes i criteris elaboració pressupostos de la Lliga de Futbol Professional *

· Convenio LFP-AFE *

· Reglament de Control Econòmic de la Lliga de Futbol Professional  *

· Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport (pdf)*

· Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport (pdf) *

· Estatuts Reial Federació Espanyola de Futbol *

· Reglament General de la RFEF (pdf)*

· Codi Disciplinari de la RFEF(pdf) *

· Código de Derecho Deportivo (pdf)*

· Reglament intern recintes esportius (pdf)*

·Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte. (pdf)*

Normativa mercantil

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. (pdf)*

Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades anónimas deportivas. (pdf)*

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empreses. (pdf)*

* Nota: els següents enllaços tindran caràcter exclusivament informatiu i en cap cas GIMNÀSTIC DE TARRAGONA SAE es responsibilitzarà que la informació continguda en els enllaços estigui actualitzada.

Normativa contra la violència

En el nostre compromís envers tots els socis i seguidors de l’ens esportiu, repudiem tots aquells comportaments violents o hostils, que tinguin lloc a les instal·lacions de l’ens esportiu o bé en qualsevol activitat o esdeveniment públic o privat, on s’identifiquen com a tals.

· Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte

· Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte

· Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. (pdf)*

Normativa de accés al Nou Estadi (pdf)

Règim intern del Club Gimnàstic (pdf)

ORGANIGRAMA

TRAJECTÒRIA

Sr. Josep Maria Andreu Prats

Nascut l’any 1959.

Empresari del sector del transport i logística.

President del Club Gimnàstic de Tarragona des del 23 de juliol del 2001.

President del Consell d’Administració del GIMNÀSTIC DE TARRAGONA S.A.E del 2002 al 2006 i del 2012 fins a l’actualitat.

Membre de diferents entitats empresarials i esportives de la província de Tarragona.

Sr. Lluís Fàbregas Mateu

Nascut l’any 1967.

Llicenciat en el PDD (Programa de Desarrollo Directivo) de la IESE Bussiness School.

Va ser empresari del sector textil fins a finals del 2009.

ÒRGAN D’ADMINISTRACIÓ I APODERATS

PRESIDENT:

Sr. Josep Maria Andreu Prats (Conseller Delegat)

SECRETARI NO CONSELLER:

Sr. Javier Balañá De Eguía

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona; Llicenciat en Economia per la Universitat CEU San Pablo i Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat CEU San Pablo.

Soci Director del despatx BALAÑA Eguía, ADVOCATS I ECONOMISTES, dedicat a l’assessorament d’empreses. La seva àrea de treball és el dret mercantil, tant societari com contractual. Secretari no conseller de diverses societats, en sectors com fitosanitaris, productes veterinaris, alimentació i promoció immobiliària. A més, exerceix el càrrec de Secretari no conseller i el de Compliance Officer de GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, SAD.

VOCALS:

Sr. Fredrik Wester

Sr. Antoine R. Jordà De Quay

Nascut l’any 1960. Actualment és advocat a Tarragona i Barcelona a ALIÓ & SANS i RIBÉ SALAT. Va ser soci de Garrigues al Departament Laboral durant 15 anys, Tècnic de Relacions Laborals a BASS, Director de Recursos Humans a Deutsche Bank i soci del bufet Martínez Aynat. Va ser president del Club de Tenis Tarragona, Secretari General de la Real Federació Espanyola de Tenis i Vicepresident de la Federació Catalana de Tenis.

Sr. Jesús Albiol Molné

Nascut a Vilallonga del Camp (Tarragona) el 1946. Llicenciat en Medicina per la Facultat de Medicina de Barcelona. Especialitat d’Estomatologia també per la Universitat de Barcelona. Va ser President del Col·legi d’Odontoestomatologos de Tarragona durant 20 anys i Vicepresident del Col·legi d’Odontoestomatologos de Catalunya. Soci del Nàstic número 234.

Sr. Juan Morán Villalobos

Nascut a Badajoz l’any 1944. Va cursar estudis de Comerç. Empresari del sector del transport des de l’any 1967. Ha estat vocal a la província de Tarragona de l’Associació de Grues de Catalunya (ASCA). Va ser president durant 25 anys de l’Associació de Veïns de la Urbanització Pins Masnou.

Sr. Josep Alió Borràs

Nascut a Tarragona el 1961. Advocat i assessor fiscal, és Soci Director del despatx ALIÓ & SANS Advocats i Economistes. Vinculat als escacs com a jugador, bibliòfil i directiu, va ser president del Club d’Escacs Tarragona. Autor del llibre d’història local Els Escacs a Tarragona (1999) i coautor de Nuevo Ensayo de Bibliografía Española de Ajedrez (2012).

Sr. Antonio Vallverdú Perelló

Nascut a Tarragona el 1970. Va cursar estudis d’administració d’empreses. Va ser membre de la Jove Cambra, exercint el càrrec de director de programa. Durant dos anys va exercir el càrrec de Gerent del Patronat Municipal de Turisme d’Altafulla. Membre de diferents associacions de Tarragona. Actualment, desenvolupa el càrrec de director general a empresa del sector del turisme.

Sr. Joan Maria Potau Martorell

Nascut a Tarragona el 1958. Estudis de Dret. Funcionari de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (Cap del Gabinet de Relacions Institucionals i Protocol). Membre de diferents associacions culturals de Tarragona. Soci del Club Gimnàstic de Tarragona des de l’any 1975 (soci número 175).

Sra. Irene Mallol Bosch

Nascuda a Tarragona el 1981. Llicenciada en Dret. Advocada en exercici, responsable del departament jurídic de Mallol Assessors. Membre de diferents entitats i asssociacions de Tarragona.

APODERAT:

Sr. Luis Fàbregas Mateu (Director General)

El Consell d’Administració de GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, SAE, no té cap mena de retribució, al ser el càrrec estatuàriament gratuït.

DEPARTAMENTS DE LA SAE I CORREUS ELECTRÒNICS DE CONTACTE

TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA-FINANCERA

Informe de gestió i comptes anuals auditades de l’exercici 2018 – 2019 (pdf)

Informe de gestió i comptes anuals auditades de l’exercici 2019 – 2020 (pdf)

Informe de gestió i comptes anuals auditades de l’exercici 2020 – 2021 (pdf)

Informe de gestió i comptes anuals auditades de l’exercici 2021 – 2022 (pdf)

Informe de gestió i comptes anuals auditades de l’exercici 2022 – 2023 (pdf)

Actualment, el GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, SAD no té deutes amb les administracions públiques.

En l’actualitat, el GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, SAD no té deutes amb cap empleat.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE RETRIBUCIONS

El Consell d’Administració de GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, SAE, no té cap mena de retribució, al ser el càrrec estatuàriament gratuït.

ACORDS DE LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES (pdf)

RELACIÓ ACTUALITZADA SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES REBUDES

AJUNTAMENT DE TARRAGONA (06/2022 – Despeses derivades de foment i la pràctica de l’esport al futbol base. – 150.000 euros)

Informació relativa al control financer: Auditoria especial per la revisió i verificació de la justificació de la subvenció otorgada per l’Ajuntament de Tarragona a Gimnàstic de Tarragona, SAE de l’exercici 2020.

SITUACIÓ DE CONCURS DE CREDITORS

Actualment, el GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, SAD, no es troba en situació de Concurs de Creditors, pre concurs o en cap situació similar.

A aquests efectes, l’article 2 de la vigent Llei Concursal (Llei 22/2003, de 9 de juliol) estableix que:

    1. La declaració de concurs és procedent en cas d’insolvència del deutor comú.
    2. Es troba en estat d’insolvència el deutor que no pot complir regularment les seves obligacions exigibles.
    3. Si la sol·licitud de declaració de concurs la presenta el deutor, haurà de justificar el seu endeutament i el seu estat d’insolvència, que pot ser actual o imminent. Es troba en estat d’insolvència imminent el deutor que prevegi que no podrà complir regularment i puntualment les seves obligacions.
    4. Si la sol·licitud de declaració de concurs la presenta un creditor, haurà de fundar en títol pel qual s’hagi despatxat execució o constrenyiment sense que de l’embargament béns lliures suficients per al pagament, o en l’existència d’algun dels fets següents:

1r El sobreseïment general en el pagament corrent de les obligacions del deutor.

2n L’existència d’embargaments per execucions pendents que afectin d’una manera general el patrimoni del deutor.

3r L’alçament o la liquidació precipitada o ruïnosa dels seus béns pel deutor.

4t L’incompliment generalitzat d’obligacions d’alguna de les classes següents: les de pagament d’obligacions tributàries exigibles durant els tres mesos anteriors a la sol·licitud de concurs; les de pagament de quotes de la Seguretat Social, i altres conceptes de recaptació conjunta durant el mateix període; les de pagament de salaris i indemnitzacions i altres retribucions derivades de les relacions de treball corresponents a les tres últimes mensualitats.

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ I QUALITAT DEL SERVEI

El GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, SAE no ha realitzat cap enquesta de satisfacció i de qualitat del servei als seus socis.

CURSOS DE FORMACIÓ

GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, SAD, ofereix cursos de formació a la seva plantilla i col·laboradors, sent que té un pla anual de formació en matèria de compliment, gestionat pel mateix òrgan de Compliment Normatiu i la LFP..

2016

Formació per part de la Direcció d’Integritat i Seguretat de Laliga, dirigida a jugadors, tècnics, directius i personal, en relació a frau esportiu i predeterminació de resultats, apostes esportives i tripijocs de partits, informació interna o privilegiada, primes a tercers i per guanyar, canal de denúncia Laliga. Formació per part de l’Òrgan de Compliment Normatiu, dirigida a jugadors, tècnics i equip mèdic sobre integritat, dopatge i canal de denúncia Nàstic.

2017

Formació per part de la Direcció d’Integritat i Seguretat de Laliga: Taller d’Integritat Primer Equip.

Formació Departament Financer I.E.B. – Madrid.

2022-2023

Curs de formació de directors generals de Primera Federación. Impartit per la RFEF

DATA ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ:

Actualització anual. 31/12/2023

AVÍS LEGAL

El GIMNÀSTIC DE TARRAGONA SAE permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d’actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.