Comunicat oficial, 27/06/2024

El Gimnàstic de Tarragona, SAD informa que recorrerà la resolució del Jutge Disciplinari Únic per a competicions no professionals adoptada el 26/06/2024 i publicada a data d’avui. L’entitat considera totalment desmesurada la sanció imposada i reitera que acudirà a la justícia ordinària per a l’esclariment dels fets d’una forma imparcial.